iasi

Ciclu de conferințe lansat astăzi la Iași

Învăţământul profesional şi tehnic este mai mult decât oricare alt domeniu educaţional un centru de convergenţă a opiniilor şi sugestiilor formulate de politicile educaţionale, de agenţii economici şi autorităţile locale, deschizând un spaţiu necesar al dialogului, al consultării, al armonizării soluţiilor.

În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi sprijină dezvoltarea continuă a unităţilor de învăţământ în vederea manifestării  autonomiei instituţionale, în condiţii de competiţie, în conformitate cu prevederile standardelor profesionale şi ale descriptorilor de performanţă specifici fiecărui nivel de învăţământ organizând astazi conferința Consorțiului regional Nord-Est, cu titlul DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC ŞI PROFESIONAL ROMÂNESC. MODELE ŞI PERSPECTIVE EUROPENE, în Sala de conferinţe Mezanin, Hotel Unirea Iaşi.

Prioritatea strategică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru perioada imediat următoare vizează reglementarea şi implementarea treptată la scară naţională a învăţământului profesional dual prin modalităţi specifice.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button