George Marici

IMPACT FM REGIONAL

George Marici, numără 13 ani de experienţă în radio şi, prin natura studiilor sale de arta actorului, îndeplineşte şi rolul de promotor al culturii. Este cunoscut ca fiind organizatorul Cenaclului George Topârceanu şi este prezent la numeroase evenimente culturale – o sursă necesară pentru o prezenţă relevantă la microfonul Impact FM Regional.

Alea Iacta Est!

Reply