botosanicampulungfalticeniGura Humoruluigura humoruluiiasiNeamțpascaniradauti-siretstiriȘtiriSuceavasuceavavatra dorneiWorld

Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava

Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava

Primăria Gura Humorului, a organizat, marți, 23 aprilie 2024, la Gura Humorului, conferința de închiderea a proiectului „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava”.


Acest proiect cu o valoare de 7.231.707,13 lei, din care 7.169.089,33 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă, este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, prin Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO-Mediu, și este finanțat prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului fost cuprinsă între 24 noiembrie 2022 și 30 aprilie 2024.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi reducerea efectelor adverse ale poluării generate de groapa de gunoi temporară în regiunea Nord-Est, Gura Humorului, iar grupul țintă este populația de 17.839 locuitori ai orașului Gura Humorului.
Obiectivele specifice propuse sunt îmbunătățirea capacității UAT de a gestiona riscurile cauzate de substanțele chimice și deșeurile periculoase și îmbunătățirea stării ecologice a habitatului ocupat de gropa de gunoi temporară prin restaurarea zonei.

În cadrul Proiectului, lucrările de execuție au fost abordate în următoarea succesiune:

lucrări de curățare a amplasamentului, lucrări de excavare a deșeurilor, din exteriorul conturului închiderii finale, prin împingerea pe amplasament, prin excavarea și transport, eliberându-se și curățându-se terenul din exteriorul limitei proiectului;

 • amenajarea drumului provizoriu de pe rampe și bermele de lucru;
 • recondiționarea terenului/amenajarea drumului provizoriu perimetral depozitului;
 • realizarea sistemului de aerarea la presiune scăzută precum și de extracție și tratare a gazului de depozit
 • realizarea sistemului de drenare, stocare și evacuare a levigatului;
 • realizarea stratului de susținere;
 • realizarea sistemului de impermeabilizare și de închidere finală a depozitului de deșeuri format din geocompozit drenant gaze, geocompozit bentonitic, geocompozit drenant ape, strat de sol inert și strat din pământ vegetal înierbat;
 • realizarea prismului drenant pentru evacuarea apei pluviale de pe taluz;
 • realizarea sistemului de șanțuri pentru colectare precum și montarea conductei de evacuare a apelor pluviale de suprafață;
 • realizarea drumurilor, perimetrale și de acces pe capac, finale pentru inspecția și monitorizarea post – închidere a amplasamentului depozitului de deșeuri menajere închis;
 • realizarea sistemului de monitorizare post – închidere, a depozitului de deșeuri menajere, constând în puțuri de monitorizare a calității apei freatice și în marcatori de urmărire a tasării corpului depozitului închis;
 • realizarea amenajării peisagistice constând în înierbarea stratului acoperirii finale a depozitului de deșeuri menajere închis;
 • realizarea lucrărilor de instalații și infrastructură tehnologică, constând în instalație de aerare, sistem fotovoltaic off-grid pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de aerare precum și a celui de iluminare și supraveghere, sistem de iluminat și supraveghere video, cu toate accesoriile necesare;
 • realizarea lucrărilor de împrejmuire, a incintei depozitului de deșeuri menajere închis.

La eveniment au participat Marius Ioan URSĂCIUC, Primar al Orașului Gura Humorului, Marisanda Pîrîianu, Manager de Program – Ro-Mediu, reprezentanți al Serviciului Managementul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, membrii echipei de implementare a promotorului de proiect, factori de interes local, respectiv, mediul universitar, primării, instituții naționale și regionale, ONG-uri, etc.

Date de contact:
Manager de proiect: Rusu Ana – Maria, adresa de email: ana_maria_rusu82@yahoo.com, telefon: 0730/650.729
Adresa: Piata Republicii nr.14, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel-Fax: 0230.235051, email: primariagh@gmail.com , www.primariagh.ro

 

 

 

 

 

Related Articles

Back to top button