stiri

Judetul Iasi are putini profesori calificati

Iaşul se află în două dintre topurile nedorite ale primelor 10 şcoli din ţară unde profesează cele mai multe cadre didactice fără pregătire. Pe primele două locuri în top se află judeţele Giurgiu şi Brăila. Pe al treilea loc, Iaşul!

Mai precis, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani. Aici, 43 din cei 173 profesori au predat în anul şcolar 2019-2020 fără să aibă o pregătire în domeniu. Datele sunt făcute publice de Ministerul Educaţiei pe siteul data.gov.ro. Însă Iaşul poate fi regăsit şi pe locul 8 din acest „top 10” şcoli din ţară unde profesează cele mai multe cadre didactice fără pregătire, cu Şcoala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos. Aici, 37 din 129 de profesori sunt fără pregătire.

Cadrele didactice fără pregătire sunt profesorii, educatorii şi învăţătorii care nu au studii corespunzătoare postului pe care-l ocupă. Conform Ministerului Educaţiei aceştia pot avea studii superioare în alt domeniu decât cel al postului, studenţi aflaţi în curs de calificare sau persoane cu studii medii.

Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea calităţii în educaţie.

Acordarea definitivării în învăţământ semnifică recunoaşterea competenţelor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă.

Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat de rezultatele obţinute la probe special concepute pentru a pune în evidenţă valoarea adăugată achiziţionată în intervalul parcurs de la obţinerea definitivării.

Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă  ca pe un generator de bune practici  în mediul educaţional şcolar.

Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute de personalul didactic de predare care îndeplineşte condiţiile privind studiile de specialitate, pregătirea psihopedagogică, vechimea la catedră şi performanţele profesionale. Examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se organizează distinct pentru  fiecare funcţie didactică de predare. Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute, în cadrul fiecărei funcţii didactice, la specializarea pe care cadrul didactic o predă, sau la una dintre specializările înscrise pe diplomele pe care le deţine.

Probele de examen pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I se stabilesc pe funcţii didactice şi sunt unice la nivel naţional şi obligatorii pentru toate instituţiile/centrele de perfecţionare abilitate să organizeze aceste examene. Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi sunt valabile la nivel naţional. Cadrele didactice înscrise la examenele pentru acordarea definitivării şi gradelor didactice pot participa la programe de pregătire organizate de centrele de perfecţionare, în vederea susţinerii  acestor examene.

 

sursa ziarul Evenimentul de Iasi

Related Articles

Back to top button