stiriȘtiri

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Dumbraveni

U.A.T. Comuna Dumbrăveni continuă demararea proiectului de „CONSTRUIRE AL UNUI CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDETUL SUCEAVA”, cod proiect C3I1A0122000404, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea unui management al deșeurilor sustenabil în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, prin înființarea unui centru de colectare voluntar. Principalele deșeuri ce vor fi sortate sunt: textile, din lemn, anvelope, echipamente electronice și electrice, deșeuri periculoase, de grădină, cadavre de animale și reziduuri din demolări.
Proiectul este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipal la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, Componenta 3:
Managementul deșeurilor.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.000,00 lei, echivalentul a
778.534,40 euro, la care se adaugă TVA afferent cheltuielilor eligibile în valoare de 759.487,00 lei.
Prin acest centru de colectare prin aport voluntar le vom oferi cetățenilor șansa la un aer mai curat și un mediu nepoluat. Susținem procesul de economie circulară, unde reziduurile devin resurse valoroase pentru îmbunătățirea comunității.
Credem cu tărie că acest centru va aduce beneficii majore comunității noastre, făcând din Dumbrăveni o localitate mai verde și primitoare pentru noi toți.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Related Articles

Back to top button