stiri

PNRR: “Fonduri pentru România modernă și reformată!” in comuna Dumbrăveni

U.A.T. Comuna Dumbrăveni anunță semnarea contractului de finanțare nr. C3I1A0122000404 pentru proiectul “PROIECT TIP – CONSTRUIRE  CENTRU DE COLECTARE  DEȘEURI  PRIN APORT  VOLUNTAR  ÎN COMUNA  DUMBRĂVENI,  JUDETUL  SUCEAVA”,

Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni, dar fără a depăși data de 30.09.2024.

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea unui management al deșeurilor sustenabil în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, prin înființarea unui centru de colectare voluntar.

Proiectul este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, încadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A  pentru subinvestiția I1.a “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, Investiția I1. “Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipal la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, Componenta 3.Managementul deșeurilor.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.000,00 lei, echivalentul a 778.534,40 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.700,00 lei.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Related Articles

Back to top button