stiri

Prefectul Iulian Cimpoiesu a prezentat raportul de activitate

Comunicat de presa

“Pe 4 septembrie, s-au împlinit 6 luni de la numirea înfuncția de prefect al județului Suceava, ocazie cu care vă prezint un raport succint al activității derulate în jumătate de an de mandat, raport care – țin să subliniez, pentru a răspunde anticipat unor posibile întrebări – era în lucru și nu are nicio legătură cu actuala criză guvernamentală.
Reiterez în același timp faptul că o foarte mare parte din timpul de lucru este dedicat unor activități interne„birocratice” (și mă refer aici în primul rând la verificarea legalității actelor emise lunar de Consiliile locale și primarii din cele 114 unități administrativ-teritoriale din județ, soluționarea sutelor de petiții care sosesc de la cetățeni,corespondență, comunicare interinstituțională ș.a.m.d.) care nu au mai fost inserate în acest raport. Cum de altfel nici deplasările în județ prilejuite de anumite situații de urgență nu au mai fost menționate în materialul atașat sau alteactivități curente, tocmai pentru a limita dimensiunile sale.

58 de ședinte extraordinare ale CJSU Suceava
6 ședințe ale Centrului Local de Combatere a Bolilor
6 ședințe ale Colegiului Prefectural Suceava
3 ședințe ale Comisiei Județene de Fond Funciar
22 ședințe operative în cadrul Instituției Prefectului
Întâlniri de lucru cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale
Întâlniri de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice deconcentrate
Participarea la ceremonii publice cu prilejul diverselor evenimente festive
Participarea la ședințe în sistem videoconferințăpe diverse teme
Participarea la cea de-a XXIV-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno – germane pentru problematica etnicilor germani din România
Participarea la Caravana de vaccinare de la Calafindești și Câmpulung Moldovenesc alături de Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,Secretarul de Stat dr. Raed Arafat
O ședință a Comisiei Județene de Dialog Social

De la începutul mandatului și până în prezent amconvocat 58 de ședințe extraordinare ale ComitetuluiJudețean pentru Situații de Urgență, ședințe în cadrulcărora s-au aprobat 69 de hotărâri. Mare parte ahorărârilor au fost luate pentru diminuareaimpactului generat de riscul epidemiologic la niveluljudețului Suceava
Un alt subiect care a apărut în discuțiile Comitetului Județean pentru Situații deUrgență a fost generat de prezența urșilor în mediul intravilan în mai multeunități administrativ – teritoriale din județul Suceava.Prezența acestor exemplare de urs în mediul intravilan, poate duce laproducerea de noi pagube, pe lângă cele deja existente, dar și la punerea înpericol a vieții cetățenilor.Am cerut întocmirea de către Direcția Silvică Suceava, Garda Forestieră Suceava,Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, Comisariatul Județean al GărziiNaționale de Mediu Suceava a unei analize de risc generate de prezențacarnivorelor mari din specia urs în zonele intravilane a județului Suceava.Analiza de risc a fost înaintată ministerelor de resort pentru a lua măsurile carese impun.
În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații deUrgență din data de 3 august, ședință la care a participat și
prof. univ. dr. Carmen Diana Cimpoeșu, coordonatoareaSMURD – Regiunea Nord – Est, a fost discutată necesitateaoperaționalizării ambulanței tip C1 Terapiei Intensivă Mobilă laprogram 24/24 ore, 7 zile/săptămână, în vederea asigurăriitimpului de răspuns pentru urgențele medicale în fază prespitalla un nivel cât mai apropiat de cel al solicitărilor de la niveluljudețului Suceava, solicitări însemnate survenite ca urmare acreșterilor de la an la an a numărului de intervenții aleechipajelor SMURD, inclusiv gradul ridicat de complexitate aacestora. Prin Hotărârea nr.137 din 03.08.2021, Comitetul Județeanpentru Situații de Urgență a hotărât aprobarea operaționalizăriiambulanței tip C1 Terapie Intensivă Mobilă la program 24/24ore, 7 zile/săptămână începând cu data de 16 august 2021.
Operaționalizarea a devenit efectivă începând cu data de 1septembrie.
Ședințe ale Centrului Local de Combatere a Bolilor
În atenția Instituției Prefectului, prin Centrul Local de Combatere aBolilor, a fost adusă și problema pestei porcine africane. Prin urmare,am convocat în 6 ședințe Centrul Local de Combatere a Bolilor aljudețului Suceava, privind aplicarea Planului de Măsuri în zona deprotecție și cea de supraveghere ca urmare a confirmării unor focarede Pestă Porcină Africană la porcul domestic în localitățile Poiana -Zvoriștea, Călinești Enache – Dărmănești, Verești, Rotopănești,Marginea și a recoltării a 7 cadavre de mistreț în zona localitățiiPătrăuți, toate confirmate cu Pestă Porcină Africană.
În prezent toate focarele de Pestă Porcină la porcul domestic sunt închise. La porcul mistreț mai sunt 4 focare în evoluție în zonele:
În atenția Instituției Prefectului, prin Centrul Local de Combatere aBolilor, a fost adusă și problema pestei porcine africane. Prin urmare,am convocat în 6 ședințe Centrul Local de Combatere a Bolilor aljudețului Suceava, privind aplicarea Planului de Măsuri în zona deprotecție și cea de supraveghere ca urmare a confirmării unor focarede Pestă Porcină Africană la porcul domestic în localitățile Poiana -Zvoriștea, Călinești Enache – Dărmănești, Verești, Rotopănești, Marginea și a recoltării a 7 cadavre de mistreț în zona localității Pătrăuți, toate confirmate cu Pestă Porcină Africană.
Vatra Dornei Dolhasca Pătrăuți Poieni Solca

Campania de vaccinare
O atenție deosebită a fost acordată și campaniei de vaccinare. Am vizitat oparte din centrele de vaccinare și am participat la numeroase video-conferințe pe tema vaccinarii la nivelul Comitetului Național deCoordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-COV-2 toateculminând cu vizita Șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă(DSU), secretarul de stat dr. Raed Arafat, care a fost prezent în perioada 30- 31mai în județul Suceava, pentru a participa personal la Caravanavaccinării. Caravana a fost un real succes, iar acest succes nu ar fi fostposibil fără mobilizarea exemplară atât a structurilor implicate în moddirect – ISU, DSP, IJJ, IPJ – cât și a autorităților locale din Calafindești șiCâmpulung Moldovenesc, precum și a celor din unitățile administrativteritoriale din împrejurimi

 

Ședințe de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptuluide proprietate privată asupra terenurilor Suceava
Începând cu data de28.06.2021 au redebutatședințele lunare ale Comisieijudețene pentru stabilireadreptului de proprietate privatăasupra terenurilor Suceava. Peordinea de zi a celor treiședințe desfășurate până înprezent au fost incluse 219
lucrări elaborate de către Biroulaplicarea actelor cu caracterreparatoriu și aplicareaapostilei din cadrul InstituțieiPrefectului-Județul Suceava.
Urmare a ședințelor au fost emise 160 de titluri de proprietate

Întâlniri cu reprezentanți aimisiunilor diplomatice în România
22 iunie
Excelența Sa, domnul Maciej Lang, ambasadorul Poloniei în România
11 iunie
Excelența Sa, domnul David Saranga, ambasadorul Israelului înRomânia,
28 mai
Excelența Sa, doamna Laurence Auer, ambasadorul Franței în România
22 aprilie
Excelența Sa,domnul David Saranga,ambasadorul Israelului înRomânia,

 

Related Articles

Back to top button