CONCURSURIstiri

Regulament concurs Satul Lui Moș Crăciun

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului satul lui Moș Crăciun este IMPACT FM REGIONAL. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.impactfmregional.ro şi este disponibil şi la registratura Societăţii IMPACT FM SRL. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul  se desfăşoară în perioada 9-25 decembrie 2022, în rețeaua IMPACT FM .

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Participanții se pot înscrie online la concursul de IMPACT. Își pot alege din datele concursului publicate online, ora și ziua cu acces la Satul Lui Moș Crăciun.

Premiul costă într-un card de acces la Satul lui Moș Crăciun pentru un copil. Dacă copilul are sub 14 ani, poate fi însoțit de un părinte.

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind intern marketing site-ul http://random.org.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau într-un card de acces la Satul lui Moș Crăciun pentru un copil. Dacă copilul are sub 14 ani, poate fi însoțit de un părinte.

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email office@impactfmregional.ro.

*Impact FM nu oferă bani în loc de premiile câștigate ascultătorilor care vor să beneficieze în altă modalitate de premiul câștigat.

*IMPACT FM nu va suporta eventualele costuri legate de transport sau mâncare. 

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de Facebook, site și în rețeaua IMPACT FM!

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor IMPACT FM  precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

IMPACT FM va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După încheierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs nu vor fi păstrate.

Related Articles

Back to top button