stiri

Universitatea „Al.I.Cuza” a iesit pe plus in pandemie

A fost dat publicităţii „Raportul Rectorului” prof.univ.dr. Tudorel Toader pentru anul 2020, un document amplu, în care sunt trecuţi toţi indicatorii economico-financiari, cei de performanţă academică, precum şi stadiul investiţiilor angajate de universitate.

Încă de la primele pagini ale raportului surprinde faptul că instituţia de învăţământ ieşeană a reuşit anihileze multiplele implicaţii negative ale acestui an pandemic. În primul rând, desfăşurarea online a cursurilor şi examenelor a făcut ca studenţii domiciliaţi în afara Iaşului să nu se mai înghesuie, ca în ceilalţi ani, în căminele studenţeşti, acestea rămânând neocupate, iar cantinele închise, conturile universităţii văduvite de nişte încasări certe.

Cu toate acestea, veniturile realizate în 2020 au fost de 402.948.861 lei, deşi estimările de la începutul anului, dinainte de pandemie, dădeau valoarea de 341.000.000 lei.

Management „de manual”

Explicaţia acestei performanţe greu de prevăzut constă în principiile ce au stat la construirea bugetului instituţiei de învăţământ. E vorba de „principiul realităţii”, care presupune „asigurarea evaluării realiste a veniturilor şi dimensionarea judicioasă a cheltuielilor, avându-se în vedere şi etapele legale necesare pentru derularea activităţilor/achiziţiilor propuse” şi „principiul echilibrului”, care spune că nu pot fi bugetate cheltuieli fără a avea surse de venit.

Astfel, imediat după introducerea stării de urgenţă, rectorul prof.univ.dr. Tudorel Toader, alături de echipa de conducere a UAIC au luat decizia de a creşte veniturile realizate prin activităţile de cercetare, din donaţii şi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”. Rezultatul a fost peste aşteptări. Venituri din cercetare: 29.965.796 lei, faţă de 20.000.000 lei, cât era estimarea iniţială. Din donaţii şi sponsorizări au venit 6.050.000 lei, prognosticul fiind de 4.650.000 lei, dar cel mai spectaculos salt s-a consemnat la capitolul „proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”: 19.787.732 lei. De aproape patru ori mai mult decât estimarea de la începutul lui 2020: 5.500.000 lei.

Încă un lucru remarcabil, rezultatul financiar al anului 2020, reflectat în contul de profit şi pierdere este excedent în sumă de 66.338.476,78 lei. Rezultatul este influenţat de creşterea venitului din provizioane datorat faptului că „în cursul anului 2020, au fost achitate toate drepturile aferente Legii 85/2016, având ca rezultat creşterea venitului din provizioane (cheltuiala a fost înregistrată la momentul constituirii şi venitul se înregistrează la momentul plăţii). Totodată, rezultatul este influenţat şi de cheltuiala cu amortizările. Fără aceste influenţe rezultatul curent al anului este excedent în sumă de 68.370.416,49 lei”.

Raportul vorbeşte şi despre investiţiile deja demarate, de planurile de viitor. De notat sunt începerea lucrărilor de montaj şi punere în funcţiune a liniei de îmbuteliere apă minerală (inclusiv servicii de proiectare tehnologică), apoi renovarea Casei Universitarilor, reactivarea Observatorului Astronomic (închis în urmă cu şase ani), construirea unui complex sportiv multifuncţional, compus din terenuri exterioare (teren de fotbal cu nocturnă, teren de tenis de câmp), sală de baschet/volei, bazin olimpic de înot, bazin de antrenament, sală de gimnastică, spaţii adiacente, vestiare, băi, parcare şi multe alte proiecte de mai mică anvergură.

Ținte noi pentru anul universitar 2021/2022

Plecând de la acest bilanţ, conducerea Univeristăţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi priveşte cu optimism viitorul apropiat. Ţintele pentru anul universitar 2021/2022 sunt: atragerea unui număr constant de studenţi din ţară şi din străinătate; corelarea programelor de studii de masterat cu nevoile mediului de afaceri şi continua adaptare a acestora la noile condiţii socio-economice regionale, naţionale şi internaţionale; consolidarea sistemului e-learning şi creşterea gradului de utilizare şi diversificarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în derularea procesului educaţional; adaptarea/completarea ofertei de programe de studii cu programe de formare profesională continuă după studiile de licenţă şi dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor prin pachete de cursuri facultative oferite de facultăţile de profil.

În fine, raportul atrage atenţia asupra unor „puncte slabe” în activitatea universităţii, cum ar fi numărul mic de studenţi implicaţi în activităţile extracurriculare, datorită neconcordanţei dintre agendele studenţilor şi specialiştilor care propun aceste activităţi, gradul scăzut de conştientizare la nivelul comunităţii academice a importanţei abordării unor metode de educaţie non-formale în formarea studenţilor, în vederea atragerii acestora pentru activităţile UAIC, lipsa unui sistem electronic integrat care să permită tuturor serviciilor interesate accesul la informaţiile necesare desfăşurării activităţii lor, neintroducerea obligativităţii utilizării adreselor de email pe domeniul uaic.ro în vederea comunicării dintre studenţi-profesori, studenţi-servicii ale UAIC.

Parcă sfidând pandemia, în 2020, UAIC a revenit în Top 1.000 mondial al universităţilor.

 

Sursa: ziarulevenimentul.ro

Related Articles

Back to top button