featuredpublicmediastiriWorld

Vești bune din sănătate!

De la 1 decembrie, asiguraţii pot beneficia de analize de laborator şi investigaţii medicale paraclinice pe întreg teritoriul României, fără a mai condiţiona acordarea acestor servicii doar de către furnizorii de servicii medicale paraclinice care se află în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate şi medicul care a emis biletul de trimitere.

Managerul Dorna Medical, interviul Impact FM Regional

Related Articles

Back to top button